Protezy

Protezy

Protetyka to dział stomatologii zajmujący się rekonstrukcją pierwotnego stanu uzębienia. Do tego celu wykorzystuje się uzupełnienia protetyczne, które zapewniają doskonałe efekty zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i estetycznym.

 

Wyróżnia się dwie grupy uzupełnień protetycznych:

Protezy ruchome, czyli takie, które dają się wyjmować z ust. Należą do nich protezy szkieletowe, protezy na implantach oraz protezy całkowite.

 

Protezy stałe, czyli takie, które są umocowane w jamie ustnej na stałe, na zębach lub implantach. Są to korony i mosty.

Rodzaje protez:

Protezy całkowite – są to protezy osiadające, stosowane w przypadku całkowitej utraty uzębienia. Zaletą tych protez jest spore podobieństwo do naturalnego uzębienia.

 

Protezy mocowane na implantach – to bardzo dobry rodzaj uzupełnień protetycznych wykorzystywany w leczeniu bezzębia. Zastosowanie tego rodzaju uzupełnienia polega na wszczepieniu kilku implantów zębowych w szczęce lub w żuchwie, a następnie wykonaniu protezy ze specjalnymi zatrzaskami. Komfort noszenia i użytkowania takiej protezy jest nieporównywalnie większy, niż protezy całkowitej osiadającej.

 

Protezy szkieletowe – są to uzupełnienia nieosiadające, składające się z części metalowej i akrylowej. Są to protezy bardzo odporne na obciążenia, przenoszące siły żucia na kość w naturalny sposób, powodując wolniejszy jej zanik.

 

Przebieg leczenia protetycznego:

Cały proces leczenia protetycznego, to nie tylko kwestia założenia protezy, ale dopasowania jej w taki sposób, aby pacjent czuł się komfortowo, potrafił swobodnie mówić i jeść. Mimo, że protezy różnią się znacznie od siebie, to sam proces leczenia jest jednak zbliżony:

 

1. Na początku pacjenta czeka konsultacja z dentystą, który na podstawie wcześniejszej diagnostyki i rozmowy z pacjentem decyduje, jaka proteza jest najlepsza.

 

2. Po stworzeniu planu leczenia, lekarz pobiera wycisk szczęki i żuchwy. Na jego podstawie zostanie stworzona praca protetyczna (proteza) w laboratorium, indywidualnie dopasowana do potrzeb i warunków zgryzowych pacjenta.

 

3. W kolejnym etapie ustalana jest wysokość zwarcia oraz kolor i kształt zębów w jamie ustnej.

 

4. Następnie pacjent przymierza próbną protezę, a stomatolog dokonuje niezbędnych poprawek, które w razie konieczności wysyłane są do laboratorium protetycznego.

 

5. Później proteza jest mocowana, a lekarz wraz z pacjentem ocenia finalny efekt, po czym stomatolog ustala z pacjentem wskazania dotyczące korzystania z protezy oraz wizyty kontrolne.

 

To tylko skrócony opis leczenia protetycznego.

 

Zapisz się teraz na konsultację. Zadzwoń pod nr tel.: +48 604 990 815. Nasza recepcjonistka dobierze dogodną godzinę Twojej wizyty.

 

 

Najczęściej zadawane pytania
1. Jak długo czeka się na wykonanie protezy?

Na wykonanie protezy zębowej czeka się zazwyczaj około dwóch tygodni.

2. Od czego zależy wybór uzupełnienia protetycznego?
3. W jaki sposób dbać o protezy?
4. Po jakim czasie należy wymienić protezę?
5. Czy trudno przyzwyczaić się do noszenia protezy?

.